Kirkeklokker ringer for prins Henrik i dag

Kim Stoltenberg Hansen 

Alle kirkeklokker ringer to gange en halv time for prins Henrik

HERNING Klokken 10.30 vil kirkeklokkerne ringe i alle kirker. Det skyldes, at Kirkeministeriet i sidste uge udsendte cirkulære om ringning med kirkeklokkerne i anledning af prins Henriks død.

Ministeriet har bestemt, at der skal ringes med alle kirkeklokker i samtlige af folkekirkens cirka 2000 kirker i forbindelse med bisættelsen i dag. Der skal ringes i en halv time før højtideligheden i Christiansborg Slotskirke begynder klokken 11.00 - altså skal der ringes fra 10.30 - og der skal ringes i en halv time efter, at selve bisættelsen har fundet sted.

Biskopperne er også blevet anmodet om at opfordre alle præster til at mindes Hans Kongelige Højhed Prins Henrik ved en af de kommende søndagsgudstjenester.