Foto: Henrik Ole Jensen

Buschauffør fyret efter Facebook-kommentarer: Nu får han godtgørelse

Martin Hove Thomsen 

En buschauffør har fået lige over 40.000 kroner i godtgørelse, da retten mener, at busselskabet uberettiget valgte at afskedige ham

HERNING Mandag er der blevet afsagt dom i en lokal sag om en buschauffør, der blev uberettiget afskediget. Det skriver Retten i Herning i et domsresumé på dens hjemmeside.

Retten oplyser, at buschaufføren havde i forbindelse med sit arbejde henvendt sig til en bilist og påtalt, at hun havde parkeret ved Herning Banegård på et sted, der var forbeholdt busser. Dette var blevet fotograferet, og fotoet var lagt på Facebook, hvor det blev kommenteret.

Buschaufføren var blandt dem, der kommenterede fotoet, og busselskabet forlangte som arbejdsgiver herefter, at chaufføren fjernede kommentarerne navnlig med henvisning til, at de var fremsat i strid med selskabets mediepolitik og egnede til at miskreditere selskabets kundeservice.

Nægtede at fjerne kommentarer
Da buschaufføreren nægtede at fjerne kommentarerne - bortset fra én - blev han afskediget. Han anlagde herefter sag mod busselskabet med påstand om, at han skulle tilkendes godtgørelse for uberettiget afskedigelse.

Retten fastslog, at busselskabet efter indholdet af chaufførens kommentarer hverken med henvisning til ordlyden af selskabets mediepolitik eller sagens omstændigheder i øvrigt havde rimelig grund til at afskedige ham.

Ifølge domsresuméet tilkendte retten ham derfor 40.625 kroner i godtgørelse. Ved fastsættelsen af dette beløb lagde retten på den ene side vægt på længden af chaufførens ansættelsesforhold. På den anden side lagde retten vægt på, at chaufføren nægtede at fjerne kommentarerne fra Facebook, selv om selskabet så ville have trukket afskedigelsen tilbage, og at selskabets direktør tilkendegav over for chaufføren, at det var på den måde, chaufføren tjente selskabets interesser bedst.

Retten har desuden pålagt busselskabet at betale sagens omkostninger.