Fondspenge til Herning-kunstnere

Niels Wessel Bagges Kunstfond uddeler legater til Heine Kjærgaard Klausen og kunstnerduoen Mathias og Mathias

KUNST Niels Wessel Bagges Kunst-fond uddeler årligt mellem 5 og 10 legater af omkring 100.000 kroner. Legatet er et af de største kunstlegater i Danmark, og for modtagerne er det både en anselig sum penge og en ære at blive indskrevet i den efterhånden lange række af navnkundige prismodtagere.

I år er der blevet delt fem legater ud og to Herning-kunstnere kan glæde sig over at være med på listen over modtagere.

Kunstnerduoen Mathias og Mathias - der for tiden udstiller på Heart - består af Mathias Toubro og Mathias Dyhr fra Herning.

De er begge uddannede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2016 og har siden 2012 udgjort en kunstnerduo.

Fonden skriver i sin begrundelse:

»Mathias og Mathias’ værkspraksis omfatter visuelle og tekstbaserede iscenesættelser og afsløringer af den kunstneriske proces. Duoen har gennem en fælles kunstnerisk identitet fundet et kreativt redskab, som de anvender på medier som video, skulpturer og installationer. Mathias og Mathias præsenterer deres publikum for kunstneriske problemstillinger, og værkerne forsøger at udfordre vores opmærksomhed, ved at skabe scener der forskyder rum og tidslighed. Værkerne fungerer ikke som fuldendte narrativer, men abrupte universer, der inddrager et mix af forskellige medier og materialer, der indgår i nye kunstneriske greb«.

Lader sig ikke begrænse
Heine Kjærgaard Klausen fra Herning er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2006, og han får følgende ord med på vejen:

»Klausen lader sig ikke begrænse af medier, men anvender både collage, video, performance og installationer i sin kunst. Hans billedmættede værker behandler eksistentielle problemstillinger gennem hverdagens banaliteter. Klausen anvender tegn og symboler fra det omgivne samfund og bearbejder de dertilhørende politiske, religiøse og sociale betydninger. En tilbagevendende tematik i hans værker er et ønske om at blotte det skjulte og fremhæve det uæstetiske. Klausens kunstneriske installationer angriber det polerede ydre, og her udstiller han også sine egne fejl og mangler som kunstner. Ved at anvende hverdagens popkulturelle referencer formår Klausen at danne nye betydninger af velkendte tegn, hvor særligt værkernes titler skaber forståelsesrammer omkring vores aflæsning af værkerne«.

Niels Wessel Bagges Kunstfond er etableret af kunstsamler og mæcen August Niels Wessel Bagge, der døde i 1990, med det formål at støtte danske kunstnere gennem årlige legatuddelinger, finansieret af afkastet fra hans formue.

Etableret i USA
Niels Wessel Bagge indsatte i sit testamente fonden som hovedarving ud fra ønsket om at hjælpe kunstnere, primært malere og billedhuggere, også efter sin død. Fonden blev etableret i USA i 1994, men blev senere overført til Danmark.

Niels Wessel Bagge havde på forhånd bestemt, at skibsreder Ebbe Wedell-Wedellsborg skulle være fondens første bestyrelsesformand.

Fonden arvede, udover Niels Wessel Bagges formue, også hans store samling af kunst og kunsthåndværk, som ifølge testamentet skulle placeres på et dansk museum. Samlingen er i dag placeret på følgende museer: ARoS Aarhus Kunstmuseum, Louisiana Museum for Moderne Kunst, Søllerød Museum, Det Kongelige Bibliotek og Keramikmuseet Grimmerhus.