Unge europæere indtager biblioteket

Demokrati-seminar med unge deltagere henover weekend

HERNING I de kommende dage er Herning Bibliotekerne vært for det tredje internationale seminar i projektet »Our Democratic Europe«. Cirka 50 unge fra Holland, Belgien, Polen og Danmark kommer til Herning i følgeskab med hver deres hjemlige politiker og projektleder.

I løbet af de fire dage skal de unge videndele og diskutere syn og løsninger på udviklingen af fremtidens Europa inden for temaet innovation. Inspiration til arbejdet fås blandt andet ved besøg af Lego House og Arsenalet i Viborg, hvor deltagerne vil indgå i en animationsworkshop og producere film om emnet.

Mandag aften foregår en »Oscar-aften« med overrækkelse af statuetter for det filmiske arbejde, som de 50 unge har præsteret siden ankomsten til Herning.

- Vi ser frem til et grænseoverskridende seminar, hvor de unge får mulighed for at møde hinanden og politikere for at diskutere på tværs af holdninger, kulturelle og sociale baggrunde, generationer og nationaliteter. Målet er nedbryde de grænser, som står i vejen for at de unge som fremtidens borgere bidrager til at løse nutidens udfordringer, og bruge det til at bygge op i fællesskab med dialog og innovation som drivere, siger projektleder Mikkel Hartvig Haaning.

Demokratiklubber
I Herning er det kulturrådsformand, Johs. Poulsen, der byder velkommen og i øvrigt deltager som den lokalpolitiske sparringspartner.

Fra dansk side deltager unge fra demokratiklubber i Herning, Viborg, Holstebro, Randers og Horsens.

Seminaret har base i Herning, men de unge vil overnatte i Holstebro, hvor elever fra den gymnasieklasse, der indgår i projektet, vil være private værter.

Der er holdt to seminarer i henholdsvis Gdansk, Polen og Middelburg, Holland. Projektet afsluttes i Roeselare, Belgien.