Valgmøde på varmestuen

HERNING Alle partier i Herning Byråd var repræsenteret ved mandagens valgmøde på Blå Kors’ varmestue i Herning. Her skulle de blandt andet svare på spørgsmål fra varmestuens brugere, oplyser Blå Kors i en pressemeddelelse. Mødet startede med en stor omgang »valgflæsk«, som både brugere og politikere så ud til at nyde i lige høj grad. Blandt politikerne var der bred enighed om, at det er vigtigt at prioritere de socialt udsatte. Det blev desuden pointeret, at det er vigtigt at gribe ind så tidligt som muligt, når man opdager børn og unge og familier, der ikke trives.

Der var også bred opbakning til, at der fortsat skal være en varmestue i Herning. Blandt brugerne var der flere, der gav udtryk for, at de har svært ved at forstå, at kommunen bruger millioner på at gøre byen flottere, når der samtidig mangler penge til at hjælpe de svageste i samfundet. Efter debatten var der mulighed for, at varmestuens brugere kunne brevstemme.