Folkeskolen på den politiske dagsorden

Herningegnens Lærerforening inviterer til valgmøde om folkeskolen

HERNING Herningegnens Lærerforening ønsker at sætte folkeskolens situation i Herning Kommune på den politiske dagsorden ved det kommende valg til det nye byråd.

Derfor holder foreningen et vælgermøde i Mediehuset Herning Folkeblads kantine onsdag 1. november.

Debatten vil blandt andet tage udgangspunkt i den inklusionslov, som blev vedtaget i 2012 og præger skolernes dagligdag sammen med folkeskoleloven og loven om lærernes arbejdstid fra 2013.

På mødet vil politikerne blandt andet blive spurgt om, hvilket læringssyn de mener, at folkeskolen skal have - skal vi uddanne hele mennesker eller konkurrencestatssoldater?

Det vil også handle om, om det er politikerne eller lærerne, der skal bestemme i klasselokalet.

Andre emner er inklusion, antal børn i klassen, lærernes arbejdstid og hvordan det enkelte parti vil sikre, at borgerne ikke vælger folkeskolen fra.

Alle partier er inviteret med, og de deltagende kandidater har fået lektier for inden møderne. I forbindelse med sin præsentation skal den enkelte kandidat komme med de tre værdier, som de mener skal karakterisere folkeskolen i Herning Kommune.

Til at gå i clinch med politikerne er til mødet sammensat et spørgepanel på tre personer: En forældrerepræsentant, en skoleleder og en lærerrepræsentant.

Alle øvrige deltagere vil også få mulighed for at blande sig med spørgsmål til politikerne.

Bent Kristensen, tidligere Ungeleder i Ikast–Brande, er ordstyrer.