Håndværkerfirma fejrer »nul ulykker«

Brian Kjær Andersen 

JFP Murer & Tømrer giver sine bud på, hvordan firmaet er lykkedes med at eliminere ulykker i en ellers udsat branche

SIKKERHED Byggebranchen bliver jævnligt udnævnt til at være en af de farligste brancher målt på arbejdsulykker.

Tal fra Arbejdstilsynet viser, at antallet af arbejdsulykker på landsplan er steget i både 2015 og 2016. Sidste år skete der 5177 ulykker i byggeriet, og heraf blev de 734 betegnet som alvorlige.

I det lys må det siges at være ekstra positivt, at JFP Murer & Tømrer i Herning endnu ikke har haft en eneste arbejdsulykke i 2017. Virksomheden, der drives som et selvstændigt selskab i JFP-koncernen, beskæftiger omkring 35 håndværkere, der løser opgaver på byggepladser rundt i landet.

Fejret med pølsevogn
Henover de seneste fem år er antallet af arbejdsulykker i JFP Murer & Tømrer gået støt nedad, efter at virksomheden har sat fokus på emnet. Og lige før sommerferien markerede firmaet, at det første halve år i 2017 var forløbet helt uden ulykker.

- Arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladserne et område med stor bevågenhed hos os, og vi er stolte af og glade for at det ser ud til at virke. Derfor markerede vi også dagen med pølsevogn til alle medarbejderne - både på både Sjælland og i Jylland, siger direktør for JFP Murer & Tømrer, Mikkel N. Steffensen, i en pressemeddelelse.

Det er alles ansvar
Heller ikke på den anden side af sommerferien er der sket arbejdsulykker, og direktøren uddyber til Herning Folkeblad, at indsatsen blandt andet går ud på at påvirke kulturen blandt medarbejderne.

- Jeg synes, at det handler om at få sikkerhed til at handle meget om den enkelte person, og at hver især er ansvarlig for sikkerhed. Det er ikke kun en byggeleder eller projektleder, der er ansvarlig for sikkerhed på byggepladserne. Det er også den enkelte håndværker, der skal have det med i bagagen, når man arbejder. At man tænker, at arbejdet skal foregå på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, fortæller Mikkel N. Steffensen.

En anden indsats består af grundig forberedelse, inden arbejdet går i gang på en ny byggeplads. Ifølge håndværkerfirmaets direktør kan man vinde meget ved at få planlagt etaperne i byggeriet og prioritere orden og oprydning.

- Man ved, at mange ulykker er snuble- og faldulykker, så derfor kan man sørge for at have fokus på de ting og sørge for at have en byggeplads, der er ordentlig og ryddelig, nævner Mikkel N. Steffensen.

Et tredje indsatsområde handler om, at JFP Murer & Tømrer opgør og analyserer de såkaldte nærved-ulykker og aktivt forholder sig til, hvad man kan gøre for at forebygge ulykker.

Udover at få forbedret arbejdsmiljøet fremhæver direktøren en anden gevinst ved at bruge tid og ressourcer på at sætte fokus på sikkerheden.

- Det fantastiske er, at når man får sikkerhed snakket ind i arbejdsprocesserne, så viser det sig, at man også opnår mere effektivitet og får bedre kvalitet på byggepladserne, siger Mikkel N. Steffensen.