Tæt trafik på Silkeborgvej

Silkeborgvej er proppet med biler i disse dage - forklaringen findes ved fordelerringen

HERNING De seneste dage har beboere og trafikanter på Silkeborgvej oplevet endnu tættere trafik end normalt, og Herning Folkeblad har fået flere henvendelser om, hvad det kunne skyldes.

Årsagen er med stor sandsynlighed, at fordelerringen nord for Herning har været spærret i retning mod Herning fra mandag til onsdag i forbindelse med, at rundkørslen bliver udvidet.

Derfor har trafikken nordfra været ledt ad motorvejen til frakørslen Herning Ø og videre ad Silkeborgvej ind mod Herning. Det har skabt køkørsel ind mod byen om morgenen og ud af byen om eftermiddagen.

I gårsdagens 2. sektion kunne man læse om arbejdet med at gøre fordelerringen færdig. Arbejdet forventes at være færdigt 30. juni.