Et liv med kaos, konflikter og selvdestruktiv adfærd

HERNING Foråret byder rundt om i regionen på flere arrangementer om psykisk sygdom, herunder skizofreni, panikangst, personlighedsforstyrrelser og rollen som pårørende.

I Herning står Herning Kommune og PsykInfo i Region Midtjylland for en temaaften om personlighedsforstyrrelser onsdag 3. maj.

Mangler tillid
10-12 procent af befolkningen udvikler en personlighedsforstyrrelse. Når man har en personlighedsforstyrrelse, har man svært ved at leve et socialt liv med andre mennesker.

Man mangler tillid og har svært ved at skabe gode relationer.

Det kan føre til depressioner, angst, selvskadende adfærd, misbrug eller social isolation.

Ved Herning-arrangementet, der finder sted på Minihøjskolen på Siøvej, kommer psykolog Jeanette Vestby Krog fra Ambulatorium for psykotiske lidelser i Herning med et oplæg om symptomer, årsager og behandling, og Lea Moth Johansen på 37 år vil fortælle om et liv med kaos, konflikter og selvdestruktiv adfærd, men også vendepunkter og nye ståsteder.