VIA-elever udstiller

HERNING Tekstiludstillingen »Indtryk til Udtryk - en nyfortolkning af datidens tekstile håndværk« åbner på Museum Midtjylland torsdag 4. maj.

Tekstilmuseet har i samarbejde med uddannelsen Tekstildesign, håndværk og formidling fra VIA Design (fhv. TEKO) skabt udstillingen, der frem til 27. august kan ses i tørapparaturhallen, hvor museet i øjeblikket planlægger en ny stor udstilling, som åbner næste år.

Oplægget til udstillingen bunder i fem genstande fra museets magasin, som de studerende har analyseret og ladet sig inspirere af. Dette har resulteret i 13 unikke tekstile udstillingsgenstande, som nyfortolker historiske teknikker og mønstringer. De fem museumsgenstande kan også opleves i udstillingen.

- Museum Midtjyllands samarbejde med VIA Design om udstillingen »Indtryk til Udtryk« løfter museets samlinger ud af magasinerne og frem på tegnebrættet. Her fortolkes og fornyes museets genstande i de studerendes øjne og hænder til unikke, inspirerende værker. Værker som ikke kun giver et innovativt og kreativt blik på museets objekter, men også bygger bro mellem fortid og nutid, mellem kulturhistorien og tekstilhåndværket i dag, siger museumsdirektør Laura Liv Weikop i en pressemeddelelse.

- Tekstilformidleruddannelsens udstilling »Indtryk til Udtryk« er derfor ikke bare et resultat af et skarpt fagligt samarbejde på tværs af institutioner, men også et ambitiøst, tilbagevendende tiltag i forhold til at gentænke og formidle tekstilhåndværkets traditioner, fantastiske muligheder og utallige, fremtidige perspektiver, siger hun.