Foredrag om Kølkær

HERNING Torsdag aften inviterer Historisk Forening til foredrag og efterfølgende generalforsamling på Herning Friskole, H.C. Ørsteds Vej 68.

Jørgen Tværmose Andersen fortæller om Kølkær-egnen i 1800-tallet, med udgangspunkt i den slægts- og lokalhistoriske bog »Kirsten Marie og drengene«. Bogen giver med sin beskrivelse af konkrete skæbner et værdifuldt bidrag til lokalhistorien omkring Herning, samtidig med at den viser, hvordan interessen for slægtens historie kan føre til andet end filer og mapper på computeren.

Jørgen Tværmose Andersen fra Kølkær kan efter at have studeret sin slægt og sit mellemnavn fortælle en spændende og dramatisk historie om kvindeliv, fødsel og pludselig død. Børn, der tidligt bliver forældreløse og en stedsøn ved navn Søren Hampen.

Hovedpersonen Kirsten Marie, der blev født 1803 i Frølund, klarede sig gennem et liv med to ægteskaber og fire fødsler. Hun dør i året 1893 i byen Kølkær, som en af stedets nybyggere. Hun og hendes anden mand opdyrkede her et stykke hede og startede med at bygge et hus af og på den bare jord i året 1842.

Lidt efter lidt blev jorden forbedret, og to af sønnerne fik hver sin gård på de 100 tønder land, som forældrene startede med at opdyrke som fæstere.

De næste hundrede år blev der retableret 69 gårde på heden omkring Kølkær, der i 1891 fik sin egen kirke. I 1940’erne boede her omkring 3000 mennesker i de mange brunkulslejer rundt omkring Søby, Kølkær og Fasterholt, hvor stationerne hurtigt blev vigtige knudepunkter for transporten af brunkul.