Krisecenter for kvinder åbner 21. april

HERNING For nylig var der generalforsamling i Herning Krisecenter, og her kunne bestyrelsesformand Lise Lotte Bjerge fortælle, at krisecentrets nye lokaler på Holtbjerg indvies fredag 21. april med snoreklipning ved borgmester Lars Krarup (V).

Herning Krisecenter har ligget i Haraldsgade i 31 år, men den gamle treetagers-ejendom er efterhånden meget nedslidt, og byrådet har bevilget seks millioner kroner til nye lokaler.

De blev fundet i den lukkede vuggestue på Valdemarsvej, som nu er ved at være omdannet til krisecenter for seks kvinder med børn - en plads mere end i de nuværende rammer.

Det er der brug for, for i 2016 var belægningsprocenten konstant tæt på 100, og krisecenteret måtte i løbet af året afvise 122 kvinder. I sin beretning glædede Lise Lotte Bjerge sig ikke kun over, at kvinderne får bedre og større værelser, men også at personalet og de frivillige får bedre rammer. 2016 blev et meget travlt år, og med flytning og reetablering af krisecenteret i de nye lokaler forventer Lise Lotte Bjerge, at 2017 også bliver hektisk.