Påskesang for 20. gang

699 skoleelever fra 17 skoler holder god gammel før-påske-tradition i hævd

PåSKESANG En god gammel Herning-tradition op til påske er, at alle kommunens 4. klasser samles til Påskesangtime den sidste onsdag før palmesøndag. Det er i år onsdag 5. april, og Påskesangtimen foregår samtidig i tre kirker, nemlig i Herning, Vildbjerg og Sdr. Felding kirker kl. 10-11.

Det er i år 20. gang arrangementet finder sted.

Oprindeligt var der kun påskesang i Herning Kirke. De første to år i storkommunen Herning blev der holdt to påskesangtimer i Herning Kirke, men det er nu udvidet til, at skoleklasserne besøger en kirke i deres nærområde.

Flere deltagere
Igen i år har man oplevet en stigning i antal deltagere. I alt deltager 17 skoler med 699 lærere og elever - heraf 408 elever i Herning Kirke fra ni skoler).

- Eleverne får lært at synge nogle af vore påskesalmer og oplever samtidig, hvor dejligt det er at være mange, der synger sammen i en kirke med fuldt orgelbrus, siger Ane Mette Kjærgaard Kristensen fra Musikudvalget ved Herning kommunale skolevæsen, som arrangerer Påskesangtimen sammen med præsterne ved de tre kirker og Lisbeth Hauge fra Herning Billedskole.

Gamle og nye salmer
- I årenes løb har vi ændret lidt på salmevalget, så der nu også er nogle nye og mere rytmiske sange med i repertoiret, som kræver klaverspil i stedet for orgelspil. Disse rytmiske sange plejer at falde godt i elevernes smag, men »Hil dig frelser og forsoner«, som synges stående til sidst plejer også at være en, eleverne holder af.

Arrangementet er et tværfagligt projekt for kristendom, dansk, musik og billedkunst, hvor børnene arbejder med påskeevangeliet fagligt og kreativt og lærer nogle påskesalmer.

Blandt børnene er ikke mindst billedsiden en populær del af forberedelserne til Påskesangtimen.

- Det er selvfølgelig selve påskefortællingen, der skal illustreres, men hvert år på en ny måde. I år er det billeder, malet på lærred, der skal fremstilles, så skolerne har fået udleveret store lærreder og skal så finde kreativiteten frem, så kirkerne kan blive smukt pyntet til påskesangsdagen. Udsmykningen får lov at hænge påsken over i de tre kirker til stor fornøjelse for påskens kirkegængere, oplyser Ane Mette Kjærgaard Kristensen.

Påskeevangeliet
Ved arrangementet i kirkerne vil sognepræsterne fortælle påskeevangeliet sideløbende med sangen. Billeder af børnenes malerier vil blive vist via en projektor i kirken under fortællingen.

- Det skærper børnenes opmærksomhed og lyttelyst - fortællingen bliver illustreret, og børnene venter spændt: »Hvornår mon vores tegninger kommer frem?«, siger Ane Mette Kjærgaard Kristensen.

Inden arrangementet har skolerne fået tilsendt sangblad og noder til salmerne, så de har kunnet øve sig hjemmefra på salmerne.

Salmerne, der skal synges er:

I østen stiger solen op

Det var en søndag lys og grøn

Se, hvilket menneske

Hvorfor blev Jesus slå’t ihjel?

Påskeblomst, hvad vil du herDu kom til vor runde jord

Hil dig frelser og forsoner