Scannere og robotter i Herning får del i millioner mod kræft

HERNING Hospitalsenheden Vests kræftafdeling i Herning får en pæn andel af de 40,9 millioner kroner, som Region Midtjylland har sat af til bedre redskaber til at opdage kræft, kapacitet til at udrede flere og mere skånsom kirurgi.

Pengene til »Jo før – jo bedre«-initiativer er en del af Kræftpakke IV, hvor en del af pengene allerede er fordelt. Regionsrådet har netop godkendt udmøntningen af resten af puljen, hvoraf der afsættes 20 millioner kroner til drift af de to PET-CT-scannere i Herning, de seks på Aarhus Universitetshospital og den ene, som Hospitalsenhed Midt sætter i drift næste år.

Mere efteruddannelse af læger
Desuden afsættes der 5,1 millioner kroner til robotkirurgi på kræftområdet, fordelt mellem Herning og Aarhus.

Andre 5,8 millioner kroner går til at udvide kapaciteten for kikkertundersøgelser for tarmkræft - koloskopier - som flere andre sygehuse også udfører.

Der afsættes samtidig penge til at efteruddanne speciallæger og praktiserende læger i tidligere opsporing af kræft. Desuden får praktiserende læger nemmere adgang til at bestille undersøgelser på hospitalerne.

- Hurtig udredning er afgørende for alle, der går med en mistanke om kræft. Med aftalen her skruer vi op for kapaciteten og efteruddanner lægerne i at opspore kræft tidligere, hvilket gavner sygdomsforløbene, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S) i en pressemeddelelse.