Byråds-ønske: Alligevel natåbent i varmestue

Blå Kors får fastfrosset sin gæld til Herning Kommune i fem år, mod at nattelukningen af varmestuen droppes

HERNING Budgetforligspartierne i Herning Kommune - Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Dansk Samling - har mandag formiddag været samlet.

På dagsordenen var blandt andet situationen omkring Blå Kors’ varmestue og natherberg i Bethaniagade midt i Herning.

Blå Kors har besluttet at holde natlukket i varmestuen med henvisning til en anstrengt økonomi.

- Forligspartierne er enige om, at det er uholdbart, at der ikke er et varmestue-nattilbud i en by af Hernings størrelse. Det er en hastesag at få ændret den beslutning, og vi vil derfor indkalde Blå Kors til et møde om sagen så hurtigt som overhovedet muligt, siger Anne Marie Søe Nørgaard, (V), formand for social- og sundhedsudvalget, i en pressemeddelelse.

- Til gengæld tilbyder vi fra forligskredsen, at Blå Kors i fem år kan få fastfrosset den gæld på cirka to millioner kroner, som de har til Herning Kommune. Med andre ord skal Blå Kors ikke afvikle gæld de næste fem år. Det bør give det tilstrækkelige, økonomiske råderum til at åbne om natten igen, siger Anne Marie Søe Nørgaard.

Når gælden fastfryses i fem år, giver det samtidig Blå Kors mulighed for at tilpasse deres samlede tilbud i Herning Midtby, mener forligspartierne.

Samtidig sikres driftssituationen for Blå Kors i perioden med det planlagte boligsociale byggeri i Bethaniagade - de såkaldte skæve boliger.

Parallelt med beslutningen om at tilbyde en fastfrysning af Blå Kors’ gæld beder budgetforligspartierne forvaltningen overveje alternative modeller for varmestue, natherberg og forsorgshjem i Herning midtby.

Når Blå Kors har oparbejdet et underskud på cirka to millioner kroner, skyldes det, at Blå Kors ikke har tilpasset driften, som Herning Kommune har krævet det.