Civilingeniør nummer 300 uddannet fra BTECH

Anders Zacho Jørgensen afsluttede sin eksamen med et 10-tal

UDDANNELSE Da Anders Zacho Jørgensen tidligere på ugen afsluttede sin eksamener på BTECH, som tidligere hed AU Herning, og dermed kunne kalde sig civilingeniør, var det ikke bare hans mor og søster, der ventede uden for døren for at ønske tillykke.

Den nu tidligere studerende var nemlig nummer 300, der bliver færdig som civilingeniør fra BTECH, og derfor stod lektor Torben Tambo klar med blomster og vin til den nyuddannede, som fik 10 for sin præstation.

- Det er helt overvældende, men jeg er meget glad og lettet, siger Anders Zacho Jørgensen i en pressemeddelelse.

Foregår på engelsk
Det første hold civilingeniører - også kaldet cand.polyt. i teknologibaseret forretningsudvikling - blev færdige i 2009. Omkring 80 studerende starter hvert år på uddannelsen, der handler om at opsøge, forstå, vurdere og hente ny teknologisk viden, nye forretningsområder og nye teknologier til virksomheder. Uddannelsen foregår på engelsk.

Uddannelsen handler, udover det tekniske aspekt, også meget om hvordan teknikken kan bruges helt konkret.

- Det var det helt rigtige valg, siger Anders Zacho Jørgensen, som gerne vil arbejde med mennesker.

Han er allerede flyttet til Holland, hvor hans kæreste arbejder som radiograf på et sygehus.

Anders Zacho Jørgensens håb er at få arbejde i Holland og gerne inden for sygehussektoren, mere specifikt inden for telemedicin, som er det område, han har arbejdet med det sidste lange stykke tid og som han skrev sin afsluttende opgave om.